“Hãy chung tay giúp đỡ người nghèo và xây dựng quê hương mình”

Hoạt động với phương châm giúp đỡ người nghèo cô đơn, gia đình khó khăn đặc biệt, bệnh tật hiểm nghèo, trẻ em vùng cao “TRONG TỈNH PHÚ THỌ”. Mục đích của CLB là quan tâm đến chính những người dân, trong Tỉnh trước mắt còn rất nhiều khó khăn bộn bề cuộc sống.